Waarom is het een verrijking voor onze planeet dat het zoogdier de mens uitzwermt naar alle hoeken van de wereld, en een verarming dat andere fauna en flora zich verspreiden?

Marina, 48 jaar
7 mei 2008

Deze vraag is puur filososch!
Enerzijds promoot men de culturele samenleving anderzijds biedt men bescherming tegen migrerende uitheemse diersoorten en flora.
Een mens is ten slotte ook een zoogdier. Sommige volkeren worden gestimuleerd om hun eigenheid te bewaren in reservaten anderen in hun natuurlijke habitat: Indianen, Aboriginals,sommige Afrikaanse stammen,...
Waarom die contradictie? We beschermen onze kikkers tegen de ingevoerde brulkikkers. We rooien de Japanse kerselaars voor inheemse bomen te planten.
Waarom is het een verrijking voor onze planeet dat het zoogdier de mens uitzwermt naar alle hoeken van de wereld, en een verarming dat andere fauna en flora zich verspreiden?

Antwoord

Interessante vraag, maar de redenering klopt niet helemaal wanneer je de migraties van mensen vergelijkt met de invoer van diersoorten of plantensoorten door de mens.
Om je voorbeeld van de brulkikker te nemen, dit is een andere diersoort dan onze inheemse soorten, de groene en de bruine kikker. Omdat de uit Amerika afkomstige brulkikker veel groter is, vormt hij zelfs een rechtstreekse bedreiging voor onze inheemse kikkersoorten, want hij vreet ze op. In het algemeen is het zo dat ingevoerde soorten vaak inheemse soorten kunnen verdringen, en wanneer de verdrongen soort daardoor met uitsterven bedreigd wordt is dat dus per definitie geen verrijking te noemen.
Van de mens bestaat slechts één soort (Homo sapiens) en die kan dus per definitie geen andere mensensoort verdringen (wel heel wat andere diersoorten en plantensoorten!). Indianen, Aboriginals enz behoren allemaal tot die ene soort.
De verrijking waarover men het heeft in geval van een multiculturele samenleving, is geen biologisch gegeven maar wel een culturele. Hier kan u eventueel aanvoeren dat de ene cultuur een andere zou kunnen verdringen, maar dat is heel wat anders en niet te vergelijken met de andere diersoorten die immers geen cultuur kennen. 
Migratie is zo oud als de mens. Onze voorouders kwamen uit Afrika en zwermden reeds tienduizenden jaren geleden over de hele wereld uit. Sindsdien zijn er in onze geschiedenis voortdurend nieuwe migraties of volksverhuizingen geweest. Dit is wel een biologisch gegeven. Wij behoren tot een zoogdierensoort die migratie als een van haar kenmerken heeft.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw