Gaan de mensen de opwarming van de aarde overleven?

kevin, 14 jaar
12 mei 2010

Ik vraag me af in welk jaar dat de opwarming gaat stoppen en dat de mensen nog zullen leven, want ik heb gelezen dat de zeespiegel zal stijgen. Kan je dit tegenhouden? Ik heb dit gevonden op wikipedia" Het KNMI verwacht geen grote effecten op de golfstroom voor 2100. Het gaat uit van een gemiddelde temperatuurstijging in 2100 tussen de 1,8 en de 4,6 °C in de winter en de 1,7 en 5,6 °C in de zomer ten opzichte van 1990" gaan we nog leven en kunnen we het zeewater tegenhouden door duinen en dijken te plaatsen?
Ik wil eigenlijk gewoon weten of we nog zullen leven na de opwarming.

Antwoord


Er gaan zeker mensen overleven.  Zelfs al smelt al het ijs, dan nog zullen de grootste delen van de continenten boven water blijven.  Maar kuststeden zullen het moeilijk hebben, er zullen dus grote volksverhuizingen nodig zijn.  In de geschiedenis zijn er vele volksverhuizingen geweest die in het veranderende klimaat hun oorsprong hadden, en de doden die gevallen zijn, waren niet allemaal uit honger, maar wel als gevolg van intermenselijk geweld.  Een te snelle klimaatswijziging dreigt dus woelige tijden in te luiden.

Een andere vraag is in hoeverre de voedselbevoorrading in gunstige omstandigheden zal kunnen verlopen.  Waar droogte optreedt, zal het uiteraard problematisch zijn; andere gebieden zullen vruchtbaarder worden wellicht.

Op langere termijn (tienduizenden jaren) verwacht men dat de Aarde weer zal afkoelen, en dat zal problematischer zijn.  We beseffen te weinig dat we nu in een relatief uitzonderlijke periode met een vrijwel optimaal klimaat leven.  Als de wereld weer de temperaturen van de ijstijden krijgt, dan zal de Aarde wellicht niet meer dan enkele miljoenen mensen kunnen voeden, veel minder dan de miljarden van vandaag. 

Bemerk ook dat dijken of duinen geen blijvende oplossing bieden tegen de stijgende zeespiegel.  Het meeste 'zeewater' komt langs de andere kant binnen, via de rivieren, die uiteindelijk gevoed worden met regenwater dat uit de zee is verdampt.  Als de zeespiegel zo hoog is geworden dat het water van Rijn en Maas bij laagwater niet meer in zee kunnen wegstromen, dan helpt geen enkele dijk of duin meer om het onder water lopen van Nederland te beletten.
Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw