Wat gebeurt er echt met de aarde door de opwarming van de aarde?

Joost, 11 jaar
8 mei 2008

Ik wil echt weten wat er gaat gebeuren door de opwarming van de aarde. Sommige wetenschappers zeggen dat hij te warm wordt en ze ontploffen(of zo iets)en anderen zeggen dat er een derde ijstijd zal ontstaan.

Antwoord

De opwarming waarover jij een vraag stelt, gaat over de opwarming die zich afspeelt in de atmosfeer van de Aarde. Dit is een gasvorming omhulsel van zo'n 100 km dik dat de 'vaste' Aarde omhult. Denk eraan dat het centrum van de Aarde meer dan 6300 km onder onze voeten zit! De atmosfeer is dan ook maar een dun omhulsel rond de Aarde.
Opwarmingen en afkoelingen in de atmosfeer hebben alles te maken met het broeikaseffect. De samenstelling van de atmosfeer maakt dat het dan weer opwarmt dan weer afkoelt. Maar de effecten hiervan beperken zich ook tot wat er in de atmosfeer te vinden is, bijvoorbeeld het leven op Aarde.
Geologen zijn ervan overtuigd dat we nu in een tussenijstijd zitten, dus tussen twee ijstijden. Deze tussenijstijd, die we het Holoceen noemen, is zo'n 10000 jaar geleden begonnen. Wanneer deze tussenijstijd zal eindigen, weten we niet. Maar een volgende ijstijd staat hoogstwaarschijnlijk te gebeuren. De vorige tussenijstijd, iets meer dan 100000 jaar geleden, heeft zo'n 20000 jaar geduurd. Dus misschien zitten we halverwege deze tussenijstijd.
Kijken we nu naar de 'vaste' Aarde, dan weten we dat die sinds zijn 'geboorte', zo'n 4,5 miljard jaar geleden, aan het afkoelen is. En deze afkoeling zal zich blijven doorzetten. De Aarde verliest constant een deel van zijn oerwarmte. Ooit zal de Aarde volledig afgekoeld zijn en stilvallen, maar dan kijken we enkele miljarden jaren in de toekomst.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw