Wat is de klimaatverandering eigenlijk?

Tille, 11 jaar
13 december 2020

Ik ben best bang en geïnteresseerd in de klimaatverandering maar ik weet er eigenlijk niet veel over: wat is het, hoe is het begonnen en hoe kunnen we het stoppen?

Antwoord

De klimaatverandering is het gevolg van een gestage verhoging van de temperatuur die zich wereldwijd voordoet en begonnen is ongeveer 100 jaar geleden. De oorzaak is het produceren door de mens van zogenaamde broeikasgassen. Het belangrijkste broeikasgas is koolzuurgas of CO2. Dit gas komt vrij wanneer bv. steenkool, aardgas, aardolie of hout wordt verbrand. De industrie, huisverwarming, afvalverbranding, elektriciteitscentrales, uitlaatgassen van auto’s, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen, bosbranden… zorgen voor een opstapeling van CO2 in de dampkring (atmosfeer) van onze planeet. Daardoor kan de zonnewarmte niet meer weg, zoals in een broeikas of serre. Bij een broeikas zorgt het glazen dak ervoor dat de warmte niet weg kan. In de aardatmosfeer zorgt een steeds dikkere laag CO2 ervoor dat de warmte niet weg kan. De stijgende temperatuur zorgt ervoor dat de ijskappen smelten en ook de gletsjers in de bergen en de ijslaag in Groenland. Hierdoor stijgt de zeespiegel wat na verloop van tijd zou kunnen leiden tot overstromingen. Maar die veranderingen kunnen er ook voor zorgen dat bepaalde zeestromingen hun parcours gaan wijzigen. Zodoende kunnen bepaalde gebieden op Aarde droger worden of kouder terwijl andere gebieden juist natter of warmer worden. De veranderingen van het klimaat zijn niet altijd goed voorspelbaar, maar men heeft al kunnen vaststellen dat er lokaal bv. vaker hevige stormen zijn of overstromingen zowel als droogteperioden en hittegolven. Daarnaast komen heel wat wilde dieren en planten in moeilijkheden omdat zij zich niet kunnen aanpassen aan de klimaatveranderingen in hun leefgebied.

Naast CO2 is methaangas ook een broeikasgas. Dat gas wordt vooral geproduceerd door koeien en schapen.

Wat kunnen we doen tegen de klimaatverandering? Minder broeikasgassen produceren. Dat kan op veel verschillende manieren. Huizen beter isoleren helpt omdat er dan minder warmte moet aangemaakt worden. Elektriciteit kan meer geproduceerd worden zonder iets te verbranden, zoals met zonnepanelen en windmolens. Elektrische auto’s kunnen de auto’s vervangen die op basis van verbranding van aardolie werken. Zuiniger werkende machine’s kunnen ontwikkeld worden. We zouden ook minder vlees (koeien en schapen) kunnen eten, minder met het vliegtuig reizen, minder zaken kopen en consumeren. En alleszins moeten we meer bossen aanplanten en natuurgebieden maken, want levende bomen en planten vangen CO2 uit de lucht en bieden leefgebied voor wilde planten en dieren.

Er kan dus heel wat gedaan worden, maar het belangrijkste is dat de mensen over de hele planeet hiervan eerst overtuigd moeten zijn. Want het is niet gemakkelijk om zijn levenswijze aan te passen. De klimaatovereenkomst van Parijs is al een grote stap vooruit. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw