Als je kleuren en tonen hebt, deze hebben beide een frequentie, welke kleur hoort dan bij welke toon, of welke zitten op dezelfde frequentie?

Titia , 40 jaar
29 april 2009

Als je een toon (b.v.) oip de synthesiser aanslaat heeft deze een bepaalde toon,dus frequentie.
Als je een bepaalde kleur hebt,heeft deze ook een bepaalde frequentie.
Welke kleur heeft nou dezelfde frequentie als welke kleur?
Of welke kleur hoort bij welke toon?

Antwoord

Lichtgolven en geluidsgolven zijn eigenlijk heel verschillende zaken :

1) Licht
...is een vorm van electromagnetische straling, net zoals gammastraming, X-straling, UV-straling, infrarood en radiostraling. De reden waarom visuele straling voor ons mensen zo belangrijk is, is het feit dat onze ogen in staat zijn deze straling te detecteren. Met andere woorden : we kunnen zien.

Voor alle electromagnetische straling (zoals zichtbaar licht) is de voortplantingssnelheid de lichtsnelheid en die bedraagt 300 000 000 meter/seconde. Voor zichtbaar licht vinden we frequenties tussen 7.5 1014 (blauw licht) en 4.3 1014 Hertz (rood licht), dus ruw gezegd 5 1014 trillingen per seconde, of vijfhonderdduizend-miljard !
Doorgaans spreekt men in het geval van zichtbaar licht niet over de frequentie maar over de golflengte, die dan ligt tussen circa 400 nanometer (blauw) en 700 nanometer (rood).

Electromagnetische straling plant zich ook voort in vacuum. Het licht van de zon, maar ook de andere electrmoagnetische straling komt door 150 miljoen kilometer vacuum tot op de aarde om ons licht en warmte te geven.

2) Geluid :
Wat nu geluid betreft : dat heeft frequenties tussen enkele Hertz en 20 000 Hertz, de theoretische bovengrens van wat we kunnen horen. Het aantal trillingen is dus hoogstens 20 000 per seconde, en het belangrijkste deel van het geluid (spraak, muziek) speelt zich op veel lagere frequenties af.
Geluid is ook fyisch iets compleet anders dan licht. Geluid heeft namelijk een tussenmedium nodig, en plant zich ook met een veel lagere snelheid voort, namelijk ongeveer 330 meter/seconde (dus ongveer een miljoen maar trager dan licht).

Stel dat je naar de radio luistert : eerst komt de muziek in de vorm van electromagnetische straling (dus met de lichtsnelheid) van de zender tot bij uw radio. In uw radio wordt die straling zodanig omgezet dat ze de luidspreker doet trillen. Die trillingen worden via de lichtmoleculen in alle richtingen voortgeplant tot ze bij uw trommelvlies terecht komen. Dat gebeurt aan de snelheid van het geluid. In uw gehoorsysteem worden die trillingen van de lucht gedetecteerd en wordt een signaal naar de hersenen gestuurd, en zeg je "He, ik hoor muziek !"

Dus :

de frequenties van licht zijn niet alleen minstens een paar miljard maal hoger dan die van geluid, maar vooral, het zijn fysisch ook compleet andere soorten trillingen. Je kan dus geen kleur (rood, groen, blauw...) koppelen aan een hoorbare frequentie. Dat heeft totaal geen wetenschappelijke zin.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw