wat doet een paleontoloog?

Jarne, 10 jaar
17 april 2009

Ik zou later misschien graag paleontoloog worden.

Antwoord

Beste Jarne,

een paleontoloog is een wetenschapper die het leven in vroegere tijden bestudeert. Hij of zij doet dat door resten van levende wezens die vroeger op aarde of in zee voorkwamen, te verzamelen, een naam te geven en verder heel goed te bestuderen. Die resten worden fossielen genoemd. Het kan gaan om oude schelpen, maar ook om botten, bijvoorbeeld van dinosauriërs of van vroege mensachtigen, of om versteende stukken hout of bladeren van vroegere planten. Die fossielen worden gevonden in aardlagen, en zijn soms ook opgenomen in rotsformaties. Soms liggen ze aan het oppervlak, soms zitten ze heel diep in de aarde.

Eén van de doelen van de paleontologie is te begrijpen hoe het leven op aarde is veranderd doorheen de tijd. We willen weten hoe uit de ene planten- of dierensoort weer andere ontstonden en vooral ook hoe vanuit heel primitieve levensvormen de huidige dieren en planten zijn gegroeid. Nu gebeurt dat onderzoek vooral op aarde maar in de toekomst zal dat misschien ook op andere planeten kunnen plaatsvinden.

Als je later paleontoloog wil worden moet je geologie gaan studeren, de wetenschap die de aardlagen bekijkt (waarin ook de fossielen zitten), en liefst ook biologie, om iets van planten en dieren af te weten.

Paleontologen werken heel vaak in grote musea, waar ze verzamelingen van fossielen bestuderen, maar gaan ook op verkenning in verafgelegen streken, om nieuwe vondsten te doen. Neem eens een kijkje op de site van het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel:

http://www.natuurwetenschappen.be/

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr. Anton Ervynck

Ecologische archeologie: studie van de resten van dieren uit archeologische opgravingen

Agentschap Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 19 bus 5 B-1210 Brussel
https://www.onroerenderfgoed.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen