Hoe kan ik mij laten ontdopen?

Tine, 18 jaar
16 april 2009

Ik wil mij laten ontdopen om de eenvoudige reden dat ik niet wil dat het instituut de Kerk subsidies ontvangt voor mij. Maar is dit mogelijk en verandert er dan effectief iets aan de subsidies van de Kerk? Alle informatie is welkom, dankuwel!

Antwoord

Alle uitleg vind je op http://www.vub.ac.be/vo/images/ontdopingsfolder.pdf .

Zie ook http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=74807 :
Het Vaticaan publiceerde vorig jaar (2006) nog een document dat stelt dat men uit de Kerk getreden is als drie voorwaarden vervuld zijn: men moet de innerlijke beslissing genomen hebben om de Kerk te verlaten, die beslissing bekendmaken én de kerkelijke overheid moet dat besluit aanvaarden.
Je vindt volledige tekst in Franse versie onder http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_fr.html
De Engelse versie : http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_en.html (zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Actus_formalis_defectionis_ab_Ecclesia_catholica )

De technische term in de katholieke kerk is 'apostasie' of geloofsafval (canon 1364 voorziet excommunicatie)

In canon 1086 (zie ook 1117 en 1124)) is voorzien dat een huwelijk met iemand die door een formele acte de kerk heeft verlaten, ongeldig is. Ook al is een dispensatie voorzien.

De doop geldt als 'onuitwisbaar'. Je ontdoping heeft hierop geen effect. Daarom wordt iemand die opnieuw in de kerk wenst te worden opgenomen niet opnieuw gedoopt.  Het is dezelfde redenering als voor het huwelijk. Het kan enkel ongeldig verklaard worden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen