Waarom heeft licht geen medium nodig om te "golven"?

Silas, 17 jaar
29 maart 2009

Het is toch zo dat bij iedere golf ├Čets moet golven? Zoals de deeltjes in het water in golven op zee?

Antwoord

Elektromagnetische golven planten zich ook voort in het luchtledige.

Voor geluidsgolven is een middenstof nodig.  Het zijn immers drukgolven: de storing plant zich voort doordat het midden voortdurend samengedrukt wordt en zich dan weer kan ontspannen.  Zonder middenstof kan er geen sprake zijn van drukgolven, en is er dus geen geluid.

Bij elektromagnetische golven zijn het elektrische en magnetische velden die zich voortplanten, en die kunnen - net als deeltjes - door de lege ruimte reizen.  Het is trouwens ook zinvol licht en andere elektromagnetische stralen (zoals signalen van een ruimtetuig dat zijn) te beschouwen als deeltjes die zich voortplanten; men noemt die deeltjes fotonen.

Naar analogie met geluidsgolven heeft men lang gedacht dat er ook een middenstof nodig was om elektromagnetische golven voort te planten.  Men noemde die hypothetische middenstof de 'ether'.  Het is uiteindelijk niemand minder dan Einstein die komaf heeft gemaakt met de noodzaak aan een ether.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen