Is de formule van Bernoulli ook te gebruiken bij een samendrukbaar gas?

Huibert , 20 jaar
23 maart 2009

Is bernoulli (of wellicht een variant daarop) te gebruiken bij en samendrukbaar(compressibel) gas, zoals lucht? We moeten namelijk als projectgroep een compressor systeem uitrekenen.

Antwoord

Beste,

De wet van Bernoulli is eigenlijk een speciaal geval van een algemene thermodynamische (warmte en energie) wet die kan toegepast worden bij onsamendrukbare fluïda. Dus bij niet bij vaste stoffen (geen fluïdum), gassen (samendrukbaar) en vloeistoffen onderhevig aan een drukvariatie die dermate wijd is (bijvoorbeeld van 1 bar tot 30 bar) dat het soortelijke volume wijzigt. Toch wordt de wet vaak ook toegepast in eerste benadering bij vloeistoffen onderhevig aan grote drukVARIATIES, waarbij men dan bij benadering het gemiddelde volume van de vloeistof in beschouwing neemt.

Wat gassen betreft wordt de Wet van Bernoulli ook vaak als een benadering gebruikt, om de ingewikkelde thermodynamische formules te vermijden, maar dat kan enkel bij lichte drukveranderingen, zoals bij een ventilator (maar dan geen superventilator!).

Met vriendelijke groeten,

Marc Borremans (auteur van het boek "Thermodynamica voor Ingenieurs" bij Lannoo.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

ir Marc Borremans

Thermodynamica Pompen en Compressoren Warmtetechnieken

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170 B-1070 Brussel
http://www.erasmushogeschool.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw