Hoe komt het dat honden en katten huisdieren zijn en niet in het wild leven?

evelien, 12 jaar
7 mei 2008

Ik heb hier bij mij thuis veel dieren en daar zit een hond bij, maar waarom is het een huisdier en leeft hij niet in het wild?

Antwoord

Wanneer we over huisdieren spreken, gaat het niet alleen over gezelschapsdieren zoals honden en katten, maar ook over andere soorten die de mens kan houden (bijvoorbeeld geiten, schapen, runderen en varkens). Ieder van die huisdieren heeft een wilde voorouder waar hij van afstamt.

De wilde voorouder van de hond is de wolf en die van de kat is de wilde kat. Eigenlijk behoren wolf en hond tot dezelfde soort, want ze kunnen zich onderling nog altijd voortplanten, hoewel dat maar zelden spontaan gebeurt. De hond is het eerste huisdier ooit. De oudste overblijfselen van honden zijn ongeveer 14.000 jaar oud en zijn gevonden bij archeologische opgravingen in Midden- en Oost-Europa. Zij verschillen van wolven door hun kortere snuit, maar ongetwijfeld was er door selectie van de mens ook een verandering in gedrag gebeurd. Helemaal wild zijn de huisdieren niet meer. Ze kunnen wel verwilderen wanneer ze in de natuur worden vrijgelaten, maar échte wilde dieren worden het niet. Een hond die het gewoon is in de nabijheid van de mens te leven zal niet weten hoe zich te gedragen om in een roedel wolven opgenomen te worden. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

null Wim Van Neer

- archeozoölogie: studie van dierenbeenderen uit archeologische context - anatomie van gewervelde dieren

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 1000 Brussel
http://www.natuurwetenschappen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw