Waarom klinkt een Vlaming anders dan een Nederlander?

Jonathan , 24 jaar
11 maart 2009

Het Vlaams klinkt opmerkelijk anders dan het 'hollands' Nederlands. Hoe komt dit? Hebben de Nederlanders nooit een grote verscheidenheid gehad in 'hun' taal?
Dit valt ook op bvb bij stand-up comedians. Als een Nederlander een bepaalde zin zegt (Toon Hermans bvb) dan is dat grappig (als was het maar vanwege de intonatie), maar als een Vlaming dat zou doen, dan klinkt het belachelijk (maar dus niet grappig)...

Antwoord

Beste Jonathan,

Het Nederlandse Nederlands heeft inderdaad ook ooit een even grote taalverscheidenheid gehad als Vlaanderen vandaag. Alleen, vanaf de Gouden Eeuw heeft er zich in Nederland een eenvormige, bovengewestelijke standaardtaal ontwikkeld onder de gegoede burgers van de bloeiende handelssteden uit de Randstad (in de eerste plaats Amsterdam, maar ook Rotterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag, enz.). Door de Val van Antwerpen in 1585 zijn de Zuidelijke Nederlanden (waaronder dus Vlaanderen) echter van dat proces afgesneden geweest. Pas vanaf de negentiende eeuw heeft men actie ondernomen, voornamelijk door toedoen van de Vlaamse Beweging, om de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen ingang te doen vinden. Daardoor hinkt Vlaanderen een beetje achterop, en is er vandaag nog veel dialectverscheidenheid te horen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen