Waarom praten Hollanders ook Belgisch?

Dirk, 10 jaar
9 maart 2009

Hollanders praten ook Belgisch maar dan anders en ' t is ook een ander land. Waarom?

Antwoord

Beste Dirk,

Nederlanders en Vlamingen spreken inderdaad dezelfde taal, het Nederlands. Merk overigens dat ik het over "Nederlanders" heb en niet over "Hollanders": het woord "Hollands" verwijst namelijk enkel naar de twee provincies Noord-Holland en Zuid-Holland in Nederland, en is dus maar een beperkt gebied. Op dezelfde manier is de naam voor onze taal het "Nederlands" en niet het "Belgisch": het woord "Belgisch" slaat louter op het land België.

Dat we dezelfde taal spreken komt omdat de Vlamingen in de negentiende eeuw ervoor gekozen hebben om het Nederlands van de Nederlanders over te nemen. Dat had te maken met het feit dat de belangrijkste taal in België (en dus ook Vlaanderen) in die tijd het Frans was, waardoor de Vlamingen toch een beetje de behoefte voelden om een "eigen" taal te hebben. Die zijn we dus maar gaan "lenen" bij de Nederlanders.

Dat heeft echter niet volledig dezelfde taal opgeleverd (zoals je zelf opgemerkt hebt). Dat komt dan weer omdat dat overnemen natuurlijk niet zomaar van een leien dakje loopt. Daardoor zijn er in Vlaanderen nog heel veel dialecten (in Nederland zijn de dialecten daarentegen bijna allemaal uitgestorven), en die oefenen ook veel invloed uit. Daardoor spreekt een Vlaming vandaag lichtjes anders dan een Nederlander.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen