kent het boedhisme een scheppingsverhaal zoals in bv. katholieke godsdiensten ?

paul, 48 jaar
6 maart 2009

ik stel de vraag in de context van het "debat" rond darwin

ik stel me vraag of er religies zijn die niet per sé een verklaring willen bieden voor wat ons omringt en waar het vandaan komt ...

ik stel vast dat religies die dit wel doen en zich op "middeleeuwse" wijze verzetten tegen wetenschappelijke inzichten over het ontstaan.

Antwoord

Neen, het boeddhisme kent geen scheppingsverhaal. Voor de boeddhisten is alles (het volledige universum) één cyclische beweging zonder einde of begin (Samsara = Het Wiel van het Worden).

Maar het boeddhisme is ook geen godsdienst in de strikte zin van het woord:
- boeddhisten geloven niet in een God;
- boeddhisten geloven niet in een Ziel;
- boeddhisten geloven niet in een bewustzijnsmonade, los van het lichaam.

Boeddhisten zijn monisten in de echte zin van het woord, niet zoals veel westerse monisten.
Bij het westers monisme onderscheiden we de materialisten, voor wie alles materie is, en de idealisten, voor wie alles geest is. In mijn opinie zijn dat verkapte vormen van dualistme, omdat zij een onderscheid blijven maken tussen geest en materie.
Voor een boeddhist zijn geest en materie één. Voor de boeddhisten zijn er dan ook zes zintuigen: reuk, smaak, tastzin, zien, horen en geest.

In feite beantwoordt het boeddhisme als spirituele traditie dan ook het meest aan de wetenschap, zoals Einstein het zelf zei: "Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het Boeddhisme."
Ook Robert Oppenheimer en Niels Bohr traden die stelling bij.

Als ik je een boekwerk mag aanraden: "L"infini dans la paume de la main" (vertaald als "Oneindig dichtbij") door Matthieu Ricard en Trinh Xuan Thuan. Een absolute aanrader, eye- and mind opener. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

lic. D'haenen Johan

Filosofie, ethiek, holistisch denken, boeddhisme, taoïsme China - oosterse filosofie

Hogeschool West-Vlaanderen
Marksesteenweg 58 B-8500 Kortrijk
http://www.howest.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen