Als Darwin gelijk had betreffende evolutie, waarom draagt de mens dan kledij en geen vacht?

stefan, 42 jaar
20 februari 2009

Wat ik duidelijk wil stellen : Darwin zegt dat er een evolutie is op alle vlakken. Ik zie rondom mij en stel vast dat alle dieren, planten en andere levende wezens zich niet moeten schikken naar de bijv. de koude met het 'aandoen' van een speciale bescherming. Mijn kat bijv. krijgt enkel wat meer of minder vacht in zomer en winter. De mens daarentegen dient zich te beschermen tegen de koude en/of de warmte. Indien er een evolutie is geweest bij de mens zou men denken dat de mens eveneens zo was gebouwd dat kledij niet nodig is.
Mijn vraag : waarom is de mens het enige dier dat NIET beschermd is tegen de natuurelementen ? Maw ik trek de evolutietheorie van Darwin betreffende de mens in twijfel.

Antwoord

De evolutietheorie van Darwin gaat over alle levende wezens, dus als hij niet zou werken voor de mens zit de hele theorie met een probleem.  Gelukkig loop het zo'n vaart niet.  Natuurlijk zijn er af en toe observaties die we op het eerste gezicht niet zouden verwachten en gelukkig maar: het houdt de wetenschappers wakker.  Tot nog toe werd er echter nog geen enkele observatie gedaan die, na een wetenschappelijke analyse, de evolutietheorie ontkracht.
Toch is het goed om bestaande theorieën te blijven toetsen, zélfs theorieën die de status van feit verworven hebben.  Het is dus heel goed dat je je vraag hier stelt.

Ik heb twee antwoorden die kunnen verklaren waarom de mens ogenschijnlijk niet "aangepast" is aan zijn omgeving (met name de temperatuur):

  1. In feite is dit onjuist.  Zo hebben mensen uit noordelijke gebieden meer onderhuids vet (ter isolatie) dan mensen uit warme gebieden (die dan weer beter kunnen zweten).  Maar dit is niet voldoende als verklaring, want ook de Inuit dragen kleren.
  2. De evolutietheorie stelt dat dieren zich aanpassen aan hun omgeving.  Is het dragen van kleren op zich geen prachtige aanpassing?  Er zijn voorbeelden legio van aanpassingen die niet anatomisch zijn, maar gedragsmatig.  Denk maar aan het bouwen van een nest, of het gebruik van werktuigen.  Overigens is er allicht ook sprake van culturele overdracht: we dragen kleren, niet (alleen) omdat het "in onze genen" zit, maar omdat we het van onze ouders leren (hoe mooi ook, Darwin's theorie verklaart niet àlles).  Je kan dus net zo goed stellen dat we het niet meer nodig hebben om een dikke pels te maken, omdat wij een andere (en waarschijnlijk slimmere) oplossing gevonden hebben.  Op dezelfde manier zijn er vogels wiens bek "onaangepast" is om insecten uit boomschors te halen, maar ze gebruiken hiervoor doornen als gereedschap.
Door zijn cognitieve capaciteiten (die op zich een resultaat zijn van evolutie) heeft de mens zich weten aan te passen aan een extreme diversiteit van leefomgevingen - van de evenaar tot de polen en van zeeniveau tot 5000m hoogte.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen