Wanneer je een mildere vorm van klierkoorts krijgt, herstel je dan ook sneller?

Pascale, 47 jaar
18 februari 2009

Mijn dochter (16 jaar) heeft klierkoorts doorgemaakt in een lichte vorm, maar is wel vermoeid. Duurt de vermoeidheid dan ook minder lang? We vragen ons af: wanneer je klierkoorts krijgt in een milde vorm of je dan ook sneller volledig herstelt en dus ook sneller van de vermoeidheid verlost bent.

Antwoord

Klierkoorts bij adolescenten gaat typisch gepaard met vermoeidheid die weken kan aanhouden. De meesten zijn klachtenvrij binnen de 3 maand na aanvang van de ziekte. Afhankelijk van de studie stelt men dat 10 tot 20% van de adolescenten na 6 maand nog vermoeid is. Voorspellen hoelang de vermoeidheid kan aanhouden is niet evident. Een overzichtsartikel van Dr. Candy en medewerkers besluit uit verscheidene studies dat mogelijk hoge koorts en een laattijdige diagnose in de acute fase geassocieerd zijn met verlengde vermoeidheid. Echter, de sterkste associatie met langdurige vermoeidheid was een langdurige inactiviteit, waarbij oorzaak en gevolg niet evident te scheiden zijn.

Men kan dus besluiten dat een mild verloop niet noodzakelijk gelijk staat met een snellere recuperatie van de vermoeidheid. Wel is het aan te bevelen kort na de acute fase, niettegenstaande vermoeidheid, de normale activiteiten weer trachten op te nemen en niet te lang het bed of de zetel te houden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw