Kan je energie uit radioactief afval halen?

Dimitri, 19 jaar
15 februari 2009

Ik heb me altijd laten vertellen dat radioactiviteit een vorm van energie is. Als we deze energie nu zouden kunnen aanwenden, dan zouden we een zeer stabiele (misschien zelfs hernieuwbare) energiebron hebben. Aangezien het afval lange tijd radioactief is + warmte afgeeft. Ik kan me voorstellen dat zo'n opwekkingscentrale misschien wel duur is, maar ik kan me niet voorstellen dat dit zich op de duur niet terugbetaalt. Je moet immers geen grondstoffen meer aankopen. (tenminste niet voor een paar duizend jaar).

Antwoord

Inderdaad bevat radioactiviteit energie die voortdurend vrijkomt en in warmte omgezet wordt. Energieopwekking in kerncentrales gebeurt door de radioactieve energie op een gecontroleerde manier versneld te laten vrijkomen en om te zetten in warmte en daarna in elektriciteit. Het afval dat daarna overblijft geeft zijn energie slechts traag af, zodat het veel moeilijker is om daarmee een temperatuurverschil te genereren dat rendabel is voor elektriciteitsproductie.
Door de steeds verbeterende technologie wordt het inderdaad mogelijk om dit afval toch nog te herbruiken en nog verder om te zetten, waar dat vroeger niet lukte. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de radioactiviteit van het afval nog verder verminderd.

De grootste bekommernis bij de behandeling van het afval is echter de veiligheid, gezien radioactiviteit kankerverwekkend is, en niet zozeer om het onderste uit de kan te halen voor energieopwekking. Dus is het mogelijk verstandiger om afval met een hogere radioactiviteit te bergen in diepe grondlagen die voor miljoenen jaren stabiel zijn, dan om een extra behandelingsproces te organiseren dat opnieuw risico's met zich meebrengt.

groeten,
Ward

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen