Als ik in een aquarium met 140 liter water van 25° C , 1 liter kokend water bij doe, hoeveel is dan de temperatuur?

carlo, 50 jaar
13 februari 2009

Met welke formule wordt het berekend?

Antwoord

Het begrip dat je hier nodg hebt is de specifieke warmtecoefficient  c . Deze wordt uitgedrukt in

Joule / kilogram / Kelvin

en geeft aan hoeveel energie je nodig hebt om de temperatuur van 1 kg van een bepaalde materie met 1 graad te verhogen. Voor water is dat 4186 J/kg/K. Anders gezegd, als de temperatuur van een massa van  m  kilogram met ΔT toeneemt, is de energie toegenomen met :

ΔE = c m ΔT

Stel dus dat je aquarium eerst 140 bevat aan 25 K, en je brengt er een liter van 100 K in. Die liter heeft dus 4186 . 1 . 75 Joule =  313 950 Joule meer aan warmteënergie, dan wanneer hij een temperatuur van 75 K zou hebben. Dat is dus ook de energie waarmee de aquarium wordt verhoogd. Als we die hoeveelheid energie verdelen over de nu aanwezige 141 liter, zal de temperatuur stijgen met :

Δt =  313 950 / ( 4186 * 141) = 0.53 K

Er komt dus een goede halve graad bij.


Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen