wij kunnen wind, zon,golven,uranium omzetten in energie. is het ook mogelijk om kou omzetten in energie?

Mehrdad, 43 jaar
4 februari 2009

kunnen wij de kou omzetten in energie, electriciteit? waarom wel ? waarom niet?

Antwoord

Eerst en vooral: het begrip ‘koude’ bestaat niet in de Fysica. Warmte is een vorm van energie die evenredig is met de gemiddelde bewegingsenergie (kinetische energie) van de deeltjes (atomen, moleculen) van een stof.

Wat wij ‘koud’ noemen is in de fysica dus iets wat ‘minder warmte’ bevat. Maar het bevat warmte en warmte kan omgezet worden in mechanische energie of elektrische energie.

Alleen, om de warmte-energie van de chaotisch bewegende deeltjes om te zetten in bijvoorbeeld elektrische energie heeft men een temperatuursverschil nodig: men dient warmte te laten vloeien van een warmer reservoir naar een kouder en ondertussen kan men een deel van die energie omzetten in mechanische of elektrische energie. Dit is het basisprincipe van elke motor.

Om concreet op je vraag terug te komen: als je de energie die aanwezig is in je ‘koude’ reservoir wil omzetten in elektrische energie, moet je nog een tweede reservoir vinden dat nog kouder is.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw