Is onbeperkte opslagcapaciteit vb.bij computers ooit mogelijk?

Gregory, 34 jaar
4 februari 2009

Ik las ooit in een roman van de gelauwerde Japanse schrijver Haruki Murakami, een mooie paradox/parabel over de oneindigheid van het geheugen en de mogelijkheid tot onbeperkte opslagcapaciteit van informatie op een niet-menselijke drager.
De paradox luidt als volgt:"Hoe zet men een 26-delige encyclopedie op een tandenstoker?"Het mij bekende antwoord laat ik hier voor andere geïnteresseerden even open...
Dit deed mij afvragen of er ooit onbeperkte opslagcapaciteit, vb.bij een computer kan bereikt worden, en of er hier (voor mij toegankelijke ) theorieën over bestaan; Dit gegeven fascineert mij nl. mateloos en ik had hier wel graag eens iets meer over gelezen.

Antwoord

Tja, in boeken kan je veel schrijven en dromen en fantaseren ...

Het antwoord op je vraag is echter vrij eenvoudig: 
1) wat is 'oneindig'? Je kan door over filosoferen ... maar goed, we weten wel wat we bedoelen: zoveel als mogelijk ... en bestaat er eigenlijk wel oneindig veel informatie?
2) naarmate de technologie beter wordt, worden de geheugens ook groter. Ik herinner mij 20 jaar geleden toen ik een computer had met een zeer groot intern geheugen van 1Mb. Nu heeft een vergelijkbare computer 1 à 4 Gb intern geheugen, dus een factor 1000x meer. Ik durf voorspellen dat binnen 20 jaar de computers een factor 1.000.000x meer geheugen zullen hebben. De evolutie van geheugencapaciteit is zeker en vast exponentieel. De geheugencellen worden steeds kleiner (meer geheugen per oppervlakte), de technologie wordt steeds beter (nieuwe soorten geheugens), enz ... beperktheid zal er niet zijn ... we ontdekken steeds kleinere deeltjes, evolutie is er altijd ...
3) als je over voldoende financiele middelen beschikt, dan kan je voldoende geheugen aanschaffen ...

In plaats van een encyclopedie op een tandenstoker te zetten is het wellicht interessanter om deze encyclopedie in één of andere tand in te bouwen en op de één of andere manier te verbinden met ons menselijk geheugen ... dat zou pas interessant zijn ...

Reacties op dit antwoord

  • 06/02/2009 - Gregory (vraagsteller)

    Geachte mijnheer Van Den Bussche, Bedankt voor uw antwoord. De oplossing van Murakami is inderdaad de encyclopedie via substitutie van letters in cijfers (of tekencode) in een ellenlang getal om te zetten en dit dan te laten voorafgaan door een 0 en een komma vb.0,475862...;en dit getal vervolgens met een uitermate precieze machine op de tandenstoker af te meten. Dit impliceert inderdaad een ongelooflijk accuratesse, één die waarschijnlijk enkel op atomair niveau kan opgelost worden, zoals u aanhaalt. Ik had trouwens nog iets willen toevoegen: Na wat bijkomend gegoogle vond ik dat er wetenschappers (uit uw vakgebied neem ik aan) hypotheses of theorieën aan het uitwerken zijn over hoe de "Turing-Church-thesis" te overstijgen. Termen als "hypercomputation" etc.worden daar gebruikt. Kan u mij dat,u gelieve, en als u daar de tijd voor vindt uiteraard, nog eens wat nader toelichten? Of u mag mij uiteraards ook altijd enkele titels van toegankelijke boeken aanbevelen over bovenstaande materie.Het is een fascinerend onderwerp waar ik mij graag wat meer had in verdiept. Met Vriendelijke Groet, Gregory.

  • 06/02/2009 -  (wetenschapper)

    Ik had hier graag nog een en ander aan toegevoegd. De Turing Machine, dit is een logisch/wiskundige formalisatie van een universele computer, onderstelt dat er een onbegrensd geheugen beschikbaar is voor de computer. Maar we mogen niet vergeten dat we toch altijd willen dat de computer, gegeven een concrete taak, binnen een eindige tijd ons een antwoord geeft. De computer zal dus altijd slechts een eindig deel van zijn geheugen effectief kunnen gebruiken. Vanuit dit oogpunt zou het zeker voldoende zijn om onbegrensd geheugen te bereiken, als we erin zouden slagen om atomaire geheugens te maken, dus waar 1 geheugencel slechts een handvol atomen groot zou zijn. Die mogelijkheid werd reeds door de beroemde fysicus Richard Feynmann geopperd midden de jaren 1900, en ik denk dat jouw Japanner trouwens dat idee van een encylopedie op de punt van een naald bij Feynmann heeft gehaald. Atomaire geheugens worden op dit ogenblik onderzocht in de laboratoria. Zo lijken DNA moleculen bijzonder geschikt. Ze zijn heel robuust, dus niet gemakkelijk kapot te krijgen, en kunnen met methoden uit de biotechnologie gemanipuleerd worden: men spreekt dan over DNA Computing. Een DNA molecule is een lange keten van aminozuren, en elk aminozuur bevat 2 bits aan informatie. Slechts 1 gram DNA bevat theoretisch gezien al miljarden Gigabytes aan informatie. Grote technologische obstakels om deze informatie ook daadwerkelijk effectief toegankelijk te maken zijn er natuurlijk nog altijd. Maar Rik Hostyn heeft dus zeker gelijk te verwachten dat in de toekomst de geheugengroottes nog dramatisch zullen stijgen. Tenslotte, de vraag of er echt oneindig grote geheugens kunnen bestaan is uiteraard verbonden met de vraag of ons universum eindig is of oneindig. Daar zijn de cosmologen nog lang niet uit, dus dat weten we niet.

  • 06/02/2009 -  (wetenschapper)

    Leuk dat we op deze manier in discussie kunnen treden, niet dat ik daar alle tijd voor heb, maar ik heb nu net pauze ... En we kunnen altijd bijleren. Ik geloof zelfs dat we nog kleiner dan atomen kunnen werken, denk maar aan de quarks ... ik herinner mij 30 jaar geleden dat ze ons toen vertelden dat de atomen de kleinste deeltjes waren, kleiner kon niet ... ondertussen weten we beter. En ditzelfde kan ook gezegd worden over de verwerkingssnelheid van de computer. Vroeger hadden we PC's die 1Mhz klok hadden, nu 1Ghz ... misschien ooit met lichtsnelheidsverwerking ... Als technieker kan ik wel met zekerheid melden dat het elektronisch mogelijk is om 'oneindig' (less: heel veel) geheugen te adresseren. De vraag blijft wat 'oneindig' is? Bestaat er oneindig veel informatie? Wellicht niet. Dus heb je ook niet meer nodig.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

ing. Rik Hostyn

Elektronica-ICT

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen