Het weinig opbeurend bewust zijn van het eindig leven wordt gemilderd door het geloof in een hiernamaals.Kan dat het resultaat zijn van evolutie ?

Jean, 71 jaar
2 februari 2009

Kan het geloof in het hiernamaals ontstaan zijn op darwinistische wijze als bescherming tegen het leed van het eindig leven ?
Religie is misschien niet tegengesteld aan evolutie maar een resultaat ervan ?
Ik stel het op prijs die wellicht gedurfde vraag te mogen stellen.

Antwoord

Gedurfde vraag misschien; maar boeiend en originineel in elk geval.

Dat het geloof in hiernamaals MEDE maar zeker niet enkel beschouwd kan worden als een reactie tegen het leed tijdens het eindig leven lijkt mij een vaststaand feit. Maar dat dit fenomeen op een darwinistische wijze zou ontstaan zijn lijkt mij te ver gezocht: de fenomenen die Darwin beschreef betreffen de evolutie van de levende wezens, niet van bewuste of minder bewuste denkinhouden  inzichten, overtuigingen en gevoelens: die volgen andere wegen.

Religie is wel degelijk niet tegengesteld aan evolutie maar m.i. ook niet het resultaat van evolutie. Beide bestrijken andere domeinen van ons kennen en denken. Evolutie betreft het" hoe" van het verloop van de levende natuur; religie bestrijkt de vraagstelling over het"vanwaar" en "waar naartoe".  In wetenschappelijke  termen zou ik beide niet complementair durven noemen maar voor mij zijn zij beide uiterst interessante gebieden waarin de menselijke geest zich mag verdiepen en die in zekere zin elkaar kunnen verrijken.

Veel interessants hierover las ik in het boek "Tot bestaan bestemd" van Gerard Bodifée (uitg. Pelckmans 2004) en in andere werken van deze auteur.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen