Bevatten de eieren van de Marranskip geen salmonella omwille van de schaaldikte en vliesdikte van de eieren?

Gunther, 41 jaar
7 mei 2008

De "steenrode" eieren van een Marranskip zouden bestand zijn tegen salmonella las ik ergens.

Antwoord

Beste Gunther,

Ik ben geen pluimveedeskundige maar ik ken wel de wijzen waarop een ei met Salmonella kan besmet worden. Dit gebeurt door:

1) contaminatie van de eischaal: meestal gebeurt dit ter hoogte van de cloaca, waar bij de eileider en darm samenkomen. Als het ei koel bewaard wordt en de eischaal goed gevormd is en geen breuken vertoont, kan de kiem het inwendige van het ei normaal niet besmetten. Daarenboven worden industriële eieren dikwijls even gedipt in een antiseptische oplossing om deze contaminatie ongedaan te maken. Bij het manipuleren van gecontamineerde eiren kan een kok, die niet al te zindelijk is, de kiem echter wel overbrengen op het voedsel.

2) besmetting van het ei in het ovarium van de kip. Dit is mogelijk bij door salmonella besmette kippen; sommige van deze kippen zijn drager van de ziekte en vertonen zelf geen symptomen. De eieren van deze kippen zien er dan ook normaal uit. In onze streken doet de industriële pluimveesector heel veel moeite om de besmette tomen via serologie op te sporen en op te ruimen.

De dikte van de eischaal zou eventueel een kleine rol kunnen spelen in het eerste geval om de besmetting zoveel mogelijk te verhinderen het ei binnen te dringen. In het tweede geval speelt de dikte van de eischaal geen enkele rol. Daarom is het verstandig eieren steeds koel te bewarenen en altijd de handen te wassen na het manipuleren van eieren. Je consumeert ook best geen rauwe eieren, zeker niet als ze afkomstig zijn van hobbydieren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw