Is er een berekening mogelijk waarbij je door een waar/niet-waar conditie de volgorde van drie bekende getallen in een reeks kunt bepalen ?

Jeroen, 33 jaar
28 januari 2009

Voorbeeld: Stel je hebt drie getallen. Kun je door een enkele ja/nee vraag te stellen de volgorde bepalen.
Zou je een berekening kunnen bedenken die de volgorde van drie getallen vaststelt. Door bijv te vragen Is de uitkomst van ?
Of is dit wiskundig niet mogelijk?

Antwoord

Dit is onmogelijk, omdat een ja/neen vraag slechts 2 verschillende uitkomsten kan hebben, terwijl er 6 volgordes mogelijk zijn voor drie verschillende getallen a, b en c, namelijk:

a,b,c
a,c,b
b,a,c
b,c,a
c,a,b
c,b,a
Je hebt dus een berekening nodig die minstens 6 mogelijke uitkomsten kan hebben.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw