Hebben de vrije markt en darwinisme iets met elkaar te maken?

Koen, 20 jaar
23 januari 2009

Ik bemerk opvallend veel gelijkenissen.. Ongeremde concurrentie, survival of the fittest, veel variatie, gebrand op vooruitgang,...
Is de vrije economische markt te beschouwen als een soort natuurlijke biologische staat?

Antwoord

Beste Koen,


Charles Darwin ontleende zelf het idee van "survival of the fittest" aan economen uit zijn tijd (die er zeer radicale ideeën op na hielden), maar stellen dat het vrije markt-idee een "natuurlijke biologische staat" zou zijn gaat wellicht wat te ver.

Er zijn inderdaad wel analogieën met evolutie door natuurlijke selectie: in de natuur heb je vooral een ongebreidelde (exponentiële) vermenigvuldiging van organismen die in competitie moeten treden voor een beperkte aanwezigheid van voedsel, nestplaatsen,... 

Er zijn echter ook verschilpunten: 
- Organismen in de natuur zijn niet "gebrand op vooruitgang" - de vooruitgang, evolutie eigenlijk, is het gevolg van de natuurlijke selectie die de organismen onbewust moeten ondergaan.
- De meest "fitte" individuen in de natuur zijn degenen die het best aangepast zijn aan hun omgeving. Die vergelijking kan je niet volledig doortrekken naar het vrijemarktprincipe.
- Ook "ongeremde concurrentie" moet genuanceerd worden; heel wat organismen in de natuur zijn zeer sociaal (sociale insecten bvb., maar ook mensen).
- In de economie kunnen bedrijven van nul ontstaan, en na verloop van tijd failliet en voor altijd verloren gaan; in de natuur is het anders: wij geven onze genen immers steeds opnieuw door naar de volgende generatie en zijn zelf het gevolg van een ononderbroken keten van voorouders die allemaal succesvol zijn geweest en zich hebben kunnen voortplanten.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen