Hoeveel kracht zit er tussen je duim en wijsvinger?

Nathalie, 19 jaar
21 januari 2009

Hoeveel kracht kan je zetten op je duim en wijsvinger? Zou je er na langdurige training misschien zelfs een walnoot mee kunnen kraken?

Antwoord

Ik ken het concrete antwoord niet, maar je zou het makkelijk als volgt kunnen meten :
hou een veer waarvan je de veerkonstante  k  kent tussen duim en vinger en meet zo precies mogelijk hoever je ze kan indrukken. In een labo van natuurkunde hebben ze wellicht veren liggen die je daarvoor kan gebruiken. Neem wel een veer die sterk genoeg is zodat je ze niet volledig kan indrukken tot de ringen op elkaar komen. De kracht die nodig is om een veer in te drukken is dan volgens de wet van Hooke :

F = k. x

met k de veerconstante (uitgedrukt in Newton/meter) en x de afstand die jij kan indrukken (ook uitdrukken in meter !) Het resultaat volgens bovenstaande formule is dan de kracht in Newton.

Alles zal afhangen hoe nauwkeurig je de ingedrukte afstand kunt meten, maar het zal je toch wel een ruw idee geven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw