Is het waar dat de provincie Limburg slechts in 1839 bij België kwam?

Dirk, 55 jaar
7 mei 2008

Is het waar dat de provincie Limburg slechts in 1839 bij België kwam? Hoe komt dat?

Antwoord

De vraag is niet helemaal juist: in 1839 werd Limburg niet bij België gevoegd, maar verdween Nederlands-Limburg naar Nederland.

Na de revolutie van 1830 erkende de Nederlandse overheid België niet; de grens tussen beiden landen was bijgevolg maar voorlopig. Door internationale bemiddeling werd er een definitief vredesverdrag opgesteld: in ruil voor het aanvaarden van België als onafhankelijk land zou Nederland de helft van de provincie Limburg, inclusief de hoofdstad Maastricht, krijgen. Ook de provincie Luxemburg zou in tweeën worden gesplitst, waarbij het Groothertogdom Luxemburg zou ontstaan: dit zou onafhankelijk worden, maar omdat de Nederlandse koning ook de titel van groothertog mocht dragen bleef Luxemburg nog een tijd lang 'in personele unie' met Nederland.

Pas in 1838 liet Nederland weten het vredesverdrag te willen ondertekenen. Dit veroorzaakte in België veel ophef, want hier hoopte iedereen dat de grenzen van 1830 definitief zouden worden. België had echter geen andere keus dan de uitgestoken hand van Nederland te aanvaarden, en in 1839 werd het verdrag ook door het Belgisch parlement (met krappe meerderheid!) ondertekend.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen