Wat is het verschil tussen een arbeider en een bediende?

Bernadette, 52 jaar
22 december 2008

En hoe kan je bepalen of een functie een arbeidersfunctie of een bediendefunctie is?

Antwoord

De Arbeidsovereenkomstenwet maakt een onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten voor arbeiders (werklieden) en bedienden.

Een arbeidsovereenkomst voor werklieden is een overeenkomst waarbij een werknemer (werkman - arbeider) zich ertoe verbindt om tegen loon onder het gezag van een werkgever hoofdzakelijk handenarbeid te presteren.

Bij de arbeidsovereenkomst voor bedienden verbindt de werknemer-bediende zich ertoe om voor een loon onder het gezag van een werkgever hoofdzakelijk hoofdarbeid te verrichten.

Het onderscheid tussen hoofd- en handenarbeid is niet altijd eenvoudig te maken. Nochtans is het onderscheid belangrijk omdat de Arbeidsovereenkomstenwetgeving significante verschillen tussen beide statuten laat bestaan, o.a. i.v.m. opzegging, proefbeding, concurrentiebeding, etc.

Als partijen er zelf niet uitraken, of er zou betwisting bestaan over de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst (voor arbeiders of voor bedienden?), dan is het uiteindelijk de rechter die de knoop doorhakt. Hij zal, rekening houdend met alle feitelijke elementen van de zaak, uitmaken of de arbeid, die door de werknemer gepresteerd wordt, handenarbeid dan wel hoofdarbeid is. Bij deze beoordeling zal de rechter zich vaak laten leiden door de kwalificatie die partijen zelf aan de arbeidsovereenkomst hebben gegeven (wilsautonomie), tenzij aangetoond wordt dat deze kwalificatie niet overeenstemt met de realiteit.

Johan Peeters (doctor-assistent Sociaal Recht - Universiteit Antwerpen)

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen