kan een inox schoorsteen vuurvatten en zo ja een brand veroorzaken?

Hilde, 45 jaar
14 december 2008

Graag had ik vernomen of een inox schoorsteen omringd door baksteen ook een schouwbrand kan veroorzaken?Er word in dit geval gestookt met een houtkachel.Een vriend denkt dat dit niet kan omdat inox niet brandbaar is.Wat ik mij ook afvraag is wat het smeltpunt is van inox.

Hartelijk dank.

Antwoord

Beste Hilde,

Interessante vraag! Het is inderdaad zo dat het smeltpunt van inox zeer hoog is, vergeleken met de temperatuur van rookgassen die vrijkomen van een houtkachel. Nu dit geldt eveneens voor bakstenen, toch kan er een schouwbrand ontstaan bij een schouw uit bakstenen. Dan kan je je afvragen wat brandt er dan bij een schouwbrand? Wel, roet! Immers langdurig gebruik van brandstoffen die toch enigzins roet afgeven  kunnen neerslaan op de schouwwand die relatief koel is vergeleken met de kachel zelf en daar een laag vormen van een  roet en een soort pek.  Als zich dat opbouwt door gebrek aan onderhoud van de schouw (schouw laten vegen) dan kan op zeker moment door een vonk deze roetlaag beginnen te branden en dat kan dan stevig branden! Immers de schouw zorgt zelf voor een stevige ventilatie samen met de rookgassen van de brandende roet. Dit kan aanleiding geven tot zo een hoge temperatuur dat de stabiliteit van de stenen schouw verloren gaat. Voorzover dit proces ook gebeurd in een inox schouw kan daar ook zo een brand ontstaan en kan ook mogelijks de temperatuur zo hoog oplopen dat de inox zijn mechanische stevigheid verliest en dat gebeurd bij een temperatuur die een stuk lager ligt dan het smeltpunt.

Dus het kan in principe ook in een inox schouw gebeuren, immers het is niet de inox die brandt maar roet en een soort pek die zich opstapelen met de jaren gebruik door gebrekkig onderhoud. Dat leidt ons tot het besluit dat men best schouwen een jaarlijks onderhoud geeft of die nu bestaan uit baksteen of inox! het smeltpunt van inox zit rond de 1400°C.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen