Wat is de definitie van kookpunt of kritisch punt?

koen , 19 jaar
9 december 2008

Atomen hebben chemische eigenschappen zoals een smeltpunt , relatieve atoommassa, kookpunt... (mendeljev)
Ik weet dat de temperatuur waarbij een vloeistof overgaat naar een gasvormige toestand afhankelijk is van de omgevingsdruk,
maar kan je dan nog altijd van kookpunt spreken als de omgevingsdruk gemanipuleerd wordt. Spreek je niet eerder van kritisch punt?

Antwoord

De druk en temperatuur waarbij een vloeistof begint te koken wordt gegeven door het fasediagramma. Daarin baken je de zones af waar de stof voorkomt onder vaste vorm, vloeibare vorm of als gas. Op de grenzen van die zones kan de stof dus voorkomen in twee aggregatietoestanden. Op de lijn tussen vloeibaar en gas kookt de vloeistof (en condenseert het gas). Je ziet dus dat de temperatuur waarop bv water kookt, afhangt van de druk. Hoog in de bergen zal water koken bij een lagere temperatuur, in een snelkookpan kookt het bij een hogere temperatuur.
De lijn tussen vloeibaar en vast stopt op een bepaalde druk en temperatuur: dat is het kritische punt. Voorbij dat punt is er geen verschil meer tussen vloeistof en gas.
Merk op dat het begrip ‘faseovergang’ geen zin heeft voor een atoom, enkel voor een stof bestaande uit die atomen. Een beperkte groep atomen kan heel anders reageren dan een bulk.

http://www.youtube.com/watch?v=79H2_QVBMGA

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen