Waarom blijven de prijzen van zonnepanelen en andere energieleverende methoden zonder CO2 zo duur?

Hendrik, 20 jaar
8 december 2008

Antwoord

Daar zijn verschillende oorzaken voor. Enerzijds de ontwikkeling van de techniek. Overheden wereldwijd investeren nog vrij beperkt in onderzoek en ontwikkeling van alternatieve energiesystemen. Zeker als je dat vergelijkt met andere onderzoeksdomeinen. In dit kader heeft de overheid en ook het algemene publiek wel eens de neiging om dit als belangrijk te zien op het moment dat de energieprijzen hoog zijn om dan weer snel te vergeten wanneer de prijzen sterk dalen. Op dit ogenblik dient dit risico zich opnieuw aan met een prijs van de olie die gezakt is van 146$ naar minder dan 50$.  Aangezien de onderzoeksinvesteringen beperkt zijn ontwikkelen veel zaken zich traag.

Dit onderzoek moet er toe leiden dat oplossingen gevonden worden voor allerlei problemen. Bijvoorbeeld siliciumzonnecellen zijn vrij duur omdat een dergelijke zonnecelverhoudingsgewijs  vrij veel en zeer zuiver silicium bevat. Nu vergis u niet, siliciumzonnecellen worden goedkoper en goedkoper naarmate meer zonnecellen geproduceerd worden, men noemt dat de learning curve of leercurve in het Ned. Dus hoe meer zonnecellen geproduceerd worden hoe groter de fabrieken hoe groter de machines hoe goedkoper de zonnecel per geïnvesteerde euro in de installatie. Dit is dezelfde reden waarom auto's zo goedkoop zijn (ja, die zijn eigenlijk goedkoop als je ziet welk een vernuftige machine je hiervoor krijgt).

Nu voor andere technologiën geld hetzelfde, de prijs zal pas echt dalen naarmate er op grotere schaal kan geproduceerd worden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen