Konden de neanderthaler en de homo sapiens sapiens samen kinderen verwekken?

Luc, 35 jaar
22 november 2008

De neandethaler en de homo sapiens hebben blijkbaar gedurende een bepaalde periode samengeleefd in Europa en Azië. Toch is er maar één soort overgebleven: de homo sapiens sapiens. Hoe komt het dat neanderthaler en homo sapiens sapiens zich niet vermengd hebben? Verschilden zij genetisch te veel van elkaar om zich met elkaar voort te planten? Of waren hun nakomelingen onvruchtbaar, zoals de nakomelingen van een paard en een ezel?

Antwoord

Dit is een vraag die biologen al lang bezig houdt maar niet gemakkelijk te beantwoorden is door gebrek aan onderzoeksmateriaal. Men beschikt immers niet over Neanderthaler-cellen om de chromosomen ervan te vergelijken met die van onze soort. De laatste jaren is men er echter in geslaagd om uit Neanderthaler-fossielen DNA te extraheren en te vergelijken met DNA van onze soort (eventueel ook uit fossielen). De conclusie uit dit onderzoek is dat het om twee verschillende soorten gaat en dat er geen sporen zijn die duiden op vermenging. Men is voorlopig nog niet zeker of de verschillen zo groot zijn dat vermenging onmogelijk was, dan wel of er als gevolg van bijvoorbeeld culturele verschillen geen vermenging is opgetreden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen