Hoe komt het dat er tijdens de laatste ijstijd in de uitgedroogde zee tussen Siberië en Alaska geen ijskap lag?

Luc, 35 jaar
22 november 2008

In geschiedenisboekjes zegt men dat de homo sapiens zich tijdens de laatste ijstijd verspreidde over alle continenten. Dat kom omdat het peil van de zeeën enorm gedaald was omdat er zich enorme ijskappen vormden in het noorden van Europa.
Hoe komt het dat er in de streek van de Beringstraat dan geen ijskappen waren zodat de mens zich van Azië naar Amerika kon verplaatsen? Die gebieden bevinden zich toch veel dichter bij de noordpool van bv. Denemarken, Polen, Skandinavië of Noord-Nerderland waar blijkbaar wel ijskappen waren?
Was het gebied rond de Beringstraat dan leefbaar voor mens en dier? Welke vegetatatie groeide er? Welk klimaat heerste er?

Antwoord

De noordelijke ijskappen bevonden zich vooral op de continenten. Zo hadden we tijdens de laatste ijstijd een gigantische ijskap in noordelijk Amerika (zie bijgevoegde figuur die ik van Wikipedia heb gedownload). In het gebied van de Beringstraat had je toen ofwel ijswoestijnen of toendragebied (zie andere figuur). Het is inderdaad langs het toenmalige kustgebied dat de moderne mens de Amerika's heeft bereikt. En dit gebeurde inderdaad op de piek van de laatste ijstijd toen het zeeniveau meer dan 100 meter lager lag dan het huidige zeeniveau.
Overleven was natuurlijk niet gemakkelijk. Vergelijk dit maar met eskimo's. Waarschijnlijk volgden onze toenmalige voorouders gewoon kudden groot wild die over de ijsvlakten in de Beringzee migreerden en bereikten ze zo de Amerika's.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof. Manuel Sintubin

Tektoniek Geodynamica Aardbevingsgeologie Aardbevingsarcheologie

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen