Wat betekent biodegradeerbaar als me het heeft over bamboevezel?

Ilse, 32 jaar
16 november 2008

Als men zegt van een bamboegaren, dat het biodegradeerbaar is, wat betekent dit dan concreet?

Antwoord

Biodegradeerbaarheid van een product wordt bepaald in standaard testen. Uit deze testen moet blijken of het product kan worden afgebroken in voornamelijk CO2, methaan, water en biomassa. Het mechanisme van deze afbraak is hoofdzakelijk het gevolg van enzymatische activiteit van micro-organismen: bepaalde micro-organismen maken stoffen, enzymen, aan die complexe moleculen afbreken in eenvoudige bestanddelen.

Op Europees niveau zijn deze testen uitgeschreven in richtlijnen en vind je info bij het 'European Committee for Standardization'. In deze testen wordt bijvoorbeeld tempertuur, vochtigheid en aanwezigheid van bepaalde micro-organismen gecontroleerd. De degradatie moet ook gebeuren gebeuren binnen een bepaalde tijd. Uiteraard hangt deze degradatie ook af van het voorkomen van je product: fliterdun materiaal is veel toegankelijker voor degradatie dan hetzelfde materiaal in een massieve klomp.

Biodegradeerbare bamboevezels, plastics, onderhoudsproducten, ... moeten dus allemaal voldoen aan de zelfde definitie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen