Waarom is het makkelijker om in de chemie de eenheid mol te gebruiken in de plaats van gewoon gram?

Jakob, 15 jaar
6 mei 2008

We leren in de chemie nu het begrip mol. Voor 16 gram zuurstofgas (O2) heb je dus 1 mol. Maar waarom rekenen met die mol en niet gewoon zeggen 16 gram?

Antwoord

Beste Jakob,

In de chemie is het niet mogelijk massa’s van verschillende deeltjes zonder omrekening met elkaar te vergelijken. Het aantal verschillende deeltjes daarentegen kan wél zonder omrekening met elkaar worden vergeleken en dit gebeurt onder de vorm van een chemische reactievergelijking.

Een voorbeeld van zo een reactievergelijking is 2 H2 + O2 -> 2 H2O, waarbij twee deeltjes H2 waterstofgas reageren met één deeltje O2 (zuurstofgas). Na de reactie zijn er twee deeltjes H2O (water) gevormd.

Omdat het aantal deeltjes bij reacties heel groot zijn, wordt standaard de mol als eenheid gebruikt. Eén mol is per definitie gelijk aan het aantal deeltjes aanwezig in 12 gram 12C (koolstof 12) en is gelijk aan 6,022x1023 deeltjes. Om je een idee te geven over hoe groot dit wel is: één mol bloedcellen bevat meer bloedcellen dan alle mensen op aarde samen!

Vriendelijke groet,

Frederik

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen