vroeger was een bediende ten allen tijde juridisch aansprakelijk voor zijn daden en een arbeider niet, hoe zit dat nu eigenlijk?

peter, 47 jaar
1 november 2008

op het werk hebben we een discussie, volgens mij is een van de verschillen in loonclassificatie tussen arbeiders en bedienden te vinden in het feit dat een bediende hoofdarbeid doet en een arbeider handenarbeid, door de geschiedenis heen werd een arbeider bestempeld als domme kracht en een bediende als intilligent. zover ik altij geleerd heb is hierdoor een bediende altijd juridisch aansprakelijk voor zijn daden en een arbeider nooit, tenzij hij bewust fouten maakt of onwettige zaken uitvoert.
voorbeeld: een vorkliftchauffeur rijd een collega omver p de werkvloer, maar beiden doen niets fout, de voetganger loopt waar hij mag lopen en de chauffeur rijdt waar het mag, de directe overste of directie zijn bediende en kunnen dan juridisch verantwoordelijk gesteld worden voor het ongeval.
is dit een juiste benadering van één van de verschillen tusse bediende en arbeider of is dit inmiddels achterhaald of zelfs compleet fout

Antwoord

Beste Peter,

Zonder in te gaan op de loondiscussie die je kort aanhaalde, kan ik je alvast vertellen dat er qua aansprakelijkheid geen verschil bestaat tussen arbeiders en bedienden.

Elke werknemer, of hij nu arbeider of bediende is, zal aansprakelijk zijn voor zijn eigen daden. Er is echter art. 18 uit de arbeidsovereenkomstenwet dat die aansprakelijkheid beperkt tot de gevallen waarin de werknemer een zware, opzettelijke, of veel voorkomend lichte fout begaat. Als werknemer ben je dus in de regel niet aansprakelijke voor je 'normale' fouten. De schadelijder zal in die hypothese je werkgever moeten aanspreken. De enige voorwaarden die gesteld worden opdat art. 18 W.A.O. van toepassing is, is dat het gaat om een werknemer die door een arbeidsovereenkomst is verbonden en dat het gaat om schade in de uitvoering van die overeenkomst. Sinds de wet van 10 februari 2003 geldt deze regeling ook voor statutairen (personen die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, maar volgens een statuut worden tewerkgesteld). Het maakt m.a.w. niet uit of je nu arbeider of bediende bent!

Wat de aansprakelijkheid van de directe overste betreft die niet je werkgever is, zal in de regel de aanstellersaansprakelijkheid worden toegepast. Dat betekent dat personen die gezag kunnen uitoefenen over jou, aansprakelijk zijn voor de fouten die jij begaat tijdens de bediening. Maar ook zij zullen een beroep kunnen doen op de beperking van hun aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet (althans voor zover zij aan de toepassingsvoorwaarden voldoen).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof.dr. Daily Wuyts

Aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht in het bijzonder verzekeringsrecht. Daarnaast gaat mijn intresse ook uit naar bestuurs- en staatsrecht

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen
http://www.uantwerpen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen