Wat bedoelt men juist met ethische banken ?

Diego, 19 jaar
28 oktober 2008

Antwoord

Kort gezegd: ethische banken doen aan 'ethisch' of 'duurzaam' bankieren. Dit betekent dat zij het geld dat ze van spaarders in deposito ontvangen en/of de beleggingsfondsen die ze uitwerken enkel investeren in projecten die aan een aantal duurzaamheidscriteria voldoen. Deze criteria worden meestal niet gehanteerd door de typische 'grootbanken', daarin ligt dan ook hun onderscheid.

Deze criteria zijn meestal een mix van morele, ecologische en sociaal-culturele elementen, en verschillen van de ene instelling tot de andere. Typerend zijn bijvoorbeeld 'negatieve' criteria als niet investeren in wapenindustrie, kernenergie (dat niet past in een duurzame filosofie vanwege het gevaarlijke afval), 'oneerlijke' arbeid (bijv. zogenaamde 'sweatshops' waar zwaar onderbetaalde loontrekkenden, vaak zelfs kinderen, textiel fabriceren), of takken van industrie die banden hebben met oorlogssituaties (bijv. ertsmijnen in Congo, Burundi en Rwanda), enzovoorts. Anderzijds zijn er ook positieve criteria, waarbij geld wel wordt geïnvesteerd in sectoren met een 'duurzame' meerwaarde - vaak zijn dit sectoren die bij andere bankinstellingen niet terecht kunnen omdat hun puur financiële winst lager is dan de niet-duurzame sectoren. Voorbeelden zijn wind- en zonne-energie, de culturele sector, eerlijke basisindustrie en -landbouw, enzovoorts. Duurzame banken zijn echter van mening dat meerwaarde meer is dan de puur financiële winst - voor hen zijn zaken als het verbeteren van de levenskwaliteit en de zorg voor het milieu, bijvoorbeeld, zeker even belangrijk.

Voor een geschiedenis van duurzaam beleggen, alsook 'mission-statements' van het hedendaags ethisch bankieren stel ik voor om even op onderstaande sites te surfen:
- http://www.ethibel.org/index_n.html - de intropagina van Ethibel, een organisatie die zich bezighoudt met het uitgeven van een 'duurzaamheidskeurmerk' aan beleggingsfondsen. Op hun 'Forum'-pagina vind je informatie over hun doelstellingen.
- http://www.triodos.be/be/about_triodos/mission/ - de 'mission statement' van Triodos Bank NV, misschien wel de bekendste 'ethische' bank in Nederland en België.
- http://www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php - de website van Netwerk Vlaanderen vzw, die zich inzet om 'het mens- en milieuvriendelijk omgaan met geld' te promoten. Op hun website vind je heel wat randinformatie.
- http://www.tijd.be/artikel/%27Triodos_absoluut_toonbeeld_duurzaam_bankieren%27.6369199 - Een artikel uit de financieel-economische krant De Tijd omtrent de bevindingen van een onderzoek door Test Aankoop naar het duurzaamheidsgehalte van een aantal Vlaamse banken. (Overigens ontbreken 'ethisch' en 'duurzaam' in hun Lexicon, dat pretendeert 'de meest courante financieel-economische termen' te bevatten - dit zegt misschien wel iets over hoe weinig gewicht dit soort bankieren inneemt in de financieel-economische realiteit, hoewel het toch aan een opmars bezig is.)

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen