Wie heeft dit initiatief (deze site) bedacht?

Houise, 18 jaar
11 oktober 2008

Ik ben onder de indruk van deze site. Het is een buitengewoon zinvolle manier om antwoorden op je vragen te krijgen. Echt geweldig!

Antwoord

Het Museum voor Natuurwetenschappen heeft al lang een rubriek 'Meester Dino', waar jongeren hun vragen over dino's en dergelijke konden stellen. Hugo Vandendries, hoofd van onze educatieve dienst, was bezieler van 'Meester Dino'. Hij speelde met de idee om die vraagbaak uit te breiden tot alle wetenschapsdomeinen. In Nederland bestond al een site 'steljevraag.nl'.
Hugo kon, samen met de communicatiedienst van ons Museum, de nodige stappen zetten om subsidies te krijgen van de Vlaamse overheid. Daardoor kon met Vlaamse en ook met tweetalige, federale, instellingen, een netwerk worden opgezet. Drijvende kracht achter dat netwerk is biologe Jiska Verbouw, die het opstartte toen ze werkte in het Museum voor Natuurwetenschappen. Ikhebeenvraag.be beantwoordt vragen uit alle wetenschapsdomeinen, dus ook uit de menswetenschappen.
Het succes van de site toont aan dat dit duidelijk aan een nood beantwoordt; de vragen blijven toestromen.

Bedankt voor uw positieve woorden,

Wim De Vos
Hoofd Communicatie
Museum voor Natuurwetenschappen

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen