Waar werd de eerste mens uit geboren?

Marie, 6 jaar
3 oktober 2008

Antwoorden op deze vraag werden reeds gegeven in de trant van "dat we van de mensapen afstammen".
Maar waar stammen deze mensapen dan vanaf?
M.a.w. wat was het allereerste leven op aarde waar wij vanaf stammen en in welke stadia is dit leven geƫvolueerd tot de mens?

Antwoord

Als je moet teruggaan tot het allereerste leven waaruit uiteindelijk de mens is ontstaan, dan moet je terug gaan tot het ontstaan van het leven, zoals de eerste eencellige organismen. M.a.w., om het rijtje af te gaan:

·         mensapen zijn ontstaan uit een groep van apen die in Afrika leefden,

·         die apen zijn ontstaan uit halfapen oorspronkelijk afkomstig uit het noordelijk halfrond,

·         die halfapen zijn ontstaan uit een groep van boombewonende kleine zoogdieren,

·         die boombewonende zoogdieren zijn ontstaan uit spitsmuis-achtige, kleine zoogdieren,

·         die zoogdieren zijn ontstaan uit reptiel-achtige zoogdieren (de Synapsida genaamd),

·         de Synapsida zijn ontstaan uit primitieve reptielen die speciale eieren aflegden, waardoor de voortplanting op het land mogelijk werd (zogenaamde amniote eieren);

·         die reptielen zijn ontstaan uit amfibieën die hun eieren nog aflegden in het water,

·         die amfibieën zijn ontstaan uit kwastvinnige vissen,

·         die vissen zijn ontstaan uit primitieve beenvissen die kaken hadden,

·         die beenvissen zijn ontstaan uit kaakloze vissen,

·         die kaakloze vissen zijn ontstaan uit ongewervelde dieren die een stijve maar flexibele staaf in hun lichaam hadden (de chorda),

·         die ongewervelden met een chorda zijn ontstaan uit andere ongewervelden met een speciale manier van ontwikkeling (de deuterostome manier, waarbij de mondopening gevormd wordt na de anale opening),

·         die deuterostome ongewervelden zijn ontstaan uit primitieve ongewervelden die gekenmerkt werden door de aanwezigheid van weefsels (dus groepen cellen die samen liggen en een specifieke functie uitoefenen, zoals spiercellen), en door de aanwezigheid van een derde laag (kiemblad) die vroeg tijdens de embryonale ontwikkeling wordt aangelegd (waardoor ze triploblastisch zijn),

·         deze triplobastische ongewerveld zijn ontstaan uit meercellige ongewervelden met slechts twee van die kiembladen (diploblasten),

·         de diploblasten zijn ontstaan uit ongewervelden met weinig gedifferentieerde weefsels (de zogenaamde Parazoa),

·         de Parazoa zijn ontstaan uit eencelligen die in kolonies leefden, en waarbij verschillende cellen met enigszins verschillende functies zijn ontstaan,

·         deze kolonies zijn ontstaan uit andere eencellige organismen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Dr. Dominique Adriaens

evolutionaire morfologie gewervelde dieren ichthyologie (visbiologie) anatomie histologie morfometrie evolutie

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw