Waar ligt de grens tussen Fysica en Wiskunde?

janes, 16 jaar
1 oktober 2008

Ik had een discusie met een vriend. Ze liep hoog op toen geen van beiden kon zeggen waar de grens lag tussen Fysica en Wiskunde. We gokten maar wat, maar waren zeker niet overtuigd van onze theorien.

Antwoord

Beste Janes,

fysica is toegepaste wiskunde.

Zolang je het enkel hebt over getallen, "x" en "y", een hoek van 45 graden, een ellips, een parabool, enz. ben je bezig met wiskunde.

Van zodra die getallen een een energie-inhoud voorstellen, x de afmeting van een dia en y de afmeting van het beeld op het scherm, een hoek gevormd wordt tussen de zonnestraal en de horizon, de ellips een planeetbaan voorstelt, de parabool een traject van een weggeschoten kogel, enz. ben je bezig met fysica. Met andere woorden: als er een "fysische" betekenis gegeven wordt aan de wiskundige elementen, bedrijf je fysica.

Op school worden echter tijdens de lessen wiskunde ook al (fysische) voorbeelden gegeven van wiskundige elementen. Dit gebeurt niet alleen om de lessen boeiender te maken, maar vooral om de leerlingen te laten inzien waarvoor die wiskunde nu juist gebruikt kan worden.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

ir. Bart De Schouwer

Voor mijn functie ben ik leidinggevende over een groep engineers die productietoestellen onderhouden. Het is vooral met mijn parate kennis (opleiding, interesses, ...) dat ik vragen zou kunnen beantwoorden.

IMEC
Kapeldreef 75 3001 Leuven
http://www.imec-int.com

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen