Wat is een kei en hoe komt het dat hij ondanks zijn hardheid meestal gebroken in de grond zit?

Ludo , 55 jaar
6 mei 2008

Wanneer ik in de tuin werk vind ik tal van keien en keitjes in verschillende kleuren. Ik vraag me dan steeds af wat dat eigenlijk zijn, waar ze vandaan komen en hoe het komt dat ze, ondanks hun hardheid toch meestal gebroken zijn. Door welke krachten?

Antwoord

Keien zijn net als zand een afbraakproduct van de gesteenten die in gebergten aan de oppervlakte komen (zie vraag 4444). In een tuin in Vlaanderen kunnen ze terecht zijn gekomen via (oude) rivieren of zijn het overblijfselen van relatief harde gesteenten die net onder de bodemlaag aanwezig zijn. Veel keien zijn enigzins poreus of vertonen haarscheurtjes, zodat ze vocht kunnen opzuigen. In combinatie met vorst betekent dat het begin van het einde voor een kei. Het bevriezende water in de kei zal op de zwakste plaatsen lichtjes uitzetten tot het weer ontdooit. Indien dit proces van bevriezen en ontdooien zich vaak genoeg herhaald wordt de interne sterkte van de kei langzaam aan ondermijnd en wordt uiteindelijk ook de hardste kei gekraakt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen