Als er in de ruimte geen zuurstof is, hoe kan de zon dan in brand staan?

David, 13 jaar
6 mei 2008

Hier zit ik al heel lang mee in.

Antwoord

De reden is dat het “vuur” (correcter: de energie) van de zon niet het resultaat is van het verbranden van zuurstof, maar wel van kernfusie.

Kernfusie zet, dankzij de enorme druk en temperatuur in het binnenste van de zon, (voornamelijk) waterstofkernen om in zwaardere atoomkernen. Hierbij komen enorme hoeveelheden energie vrij, deels als zichtbaar licht. Waterstof is dus de (voornaamste) brandstof van onze zon, niet zuurstof. 

Aangezien de zon heel zwaar is (meer dan honderdduizend maal zwaarder dan onze aarde) en ze nog uit drie vierde waterstof bestaat, kan de zon nog miljarden jaren "doorbranden" (correcter: energie produceren).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen