Vanaf welk ogenblik in de strafprocedure heeft een verdachte recht op bijstand door een advocaat?

Luc, 48 jaar
13 september 2008

Je ziet soms in politieseries dat verdachten zeggen dat ze een advocaat willen raadplegen.
Als iemand aangehouden wordt in het kader van een gerechtelijk onderzoek, heeft hij dan het recht om onmiddellijk bijstand door een advocaat te eisen? Of kan dat maar na een bepaald aantal dagen of procedurefasen?

Antwoord

Beste Luc,

Om te beginnen moet je een onderscheid maken tussen twee soorten van onderzoek die gevoerd kunnen worden: het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Het eerste staat onder leiding van de procureur des Konings, het tweede wordt gevoerd door een onderzoeksrechter. Alle onderzoeken starten als een opsporingsonderzoek, maar wanneer er dwangmaatregelen (zoals een aanhouding, huiszoeking,...) moeten plaatsvinden kan de procureur hier niet meer over beslissen en vordert hij dat de onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek gaat voeren. De onderzoeksrechter kan dan wel dergelijke dwangmaatregelen nemen.

Tijdens een opsporingsonderzoek heeft een verdachte recht op contact met zijn advocaat om zijn verdediging te kunnen voorbereiden, maar hij heeft geen algemeen recht op bijstand van zijn advocaat. Bij de meeste onderzoeksverrichtingen, zoals een ondervraging, is de advocaat niet aanwezig. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals bvb. in een bemiddelingsprocedure, staat een advocaat zijn cliënt bij.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek heeft de betrokkene meer rechten op bijstand van zijn advocaat. Zo heeft hij recht op bijstand van zijn advocaat bij de procedures voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling over de verlenging van de voorlopige hechtenis, bij de uitoefening van het inzagerecht in het dossier, bij het vragen van onderzoeksdaden,... Ook hier is een advocaat echter in principe niet aanwezig bij een verhoor. 

Vanaf de zaak ten gronde wordt behandeld voor de correctionele rechtbank of het hof van assisen heeft men een algemeen recht op bijstand van een advocaat.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen