Wat betekent het als je 'ter beschikking van de regering' gesteld wordt?

Luc , 48 jaar
13 september 2008

Marc Dutroux werd door het hof van assisen tot levenslang veroordeeld en hij werd ook nog voor enkele jaren ter beschikking gesteld van de regering. Wat betekent dat laatste? Het was de eerste keer dat ik van die maatregel 'terbeschikkingstelling van de regering' hoorde. Wordt die maatregel vaak uitgesproken? Wat betekent dat in de praktijk? Wie volgt dat op?

Antwoord

Beste Luc,

De terbeschikkingstelling van de regering houdt in dat de veroordeelde, na afloop van zijn straf, nog een bepaalde tijd onder de voogdij komt te staan van de minister van Justitie. De minister beslist dan, met het oog op de bescherming van de maatschappij, of het nog nodig is om de veroordeelde nog langer gevangen te houden dan de eigenlijke straf. Dit kan hij doen voor de periode die voorzien is in het veroordelende vonnis of arrest. De minister beslist hier vrij over, maar tegen zijn beslissing kan opgekomen worden bij de raadkamer. De procureur en de betrokkene kunnen tegen de beslissing van de raadkamer nog in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Daarenboven kan de betrokkene jaarlijks opnieuw zijn invrijheidstelling vragen aan de minister.

Deze maatregel kan worden opgelegd aan drie categorieën van personen:

  1. in bepaalde gevallen van recidive (soms zelfs verplicht)
  2. gewoontemisdadigers (d.i. iemand die, na sedert 15 jaar ten minste 3 misdrijven te hebben gepleegd die een correctionele gevangenisstraf van ten minste 6 maanden hebben meegebracht, een aanhoudende neiging tot wetsovertreding blijkt te hebben)
  3. plegers van bepaalde seksuele misdrijven

De terbeschikkingstelling kan door de rechter opgelegd worden voor een periode van 5 tot 10 jaar.

Op relatief korte termijn zal de terbeschikkingstelling van de regering vervangen worden door de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De beslissingsmacht over het al dan niet verder opsluiten na het uitzitten van de straf verschuift dan van de minister van Justitie naar de strafuitvoeringsrechtbanken.

Dus, in concreto betekent dit dat wanneer Dutroux vervroegd in vrijheid zou worden gesteld (want aangezien hij tot levenslange opsluiting is veroordeeld, moet dit logischerwijs niet toegepast worden als hij zijn volledige straf heeft uitgezeten), de minister van Justitie hem alsnog voor een periode kan opsluiten wanneer hij hem nog als een gevaar voor de samenleving ziet.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen