Zijn wij (mensen) alleen in het universum?

Naomi, 11 jaar
5 september 2008

Antwoord

Je bedoelt: zijn er nog andere intelligente wezens ergens in het heelal, buiten de aarde?

Het is niet uitgesloten, maar tot nu toe is er geen enkele wetenschappelijk bevestigde waarneming in die zin.  De vraag wordt door wetenschappers wel au serieux genomen.  Kijk maar naar de aankondiging van de VRT enkele weken geleden, of naar de activiteiten van het SETI (www.seti.org).

De Sciencefiction-schrijver Isaac Asimov wees erop dat binnen de event-horizon  (1)   tot nu toe geen buitenaardse intelligentie waargenomen is, en uitgaande van het feit dat de aarde (a priori  (3) ) in de tijd-ruimte geen bevoorrechte plaats inneemt (we liggen niet in het midden noch aan de rand van het heelal, en we zijn heden niet aan de oorsprong noch aan het einde van het universum), betekent dit dat onze eventhorizon al een vrij groot deel van het universum-over-zijn-levensduur bestrijkt.   Hieruit moeten we besluiten dat, zelfs al bestaan er andere  beschavingen  , het er niet veel zijn.

De belangrijke nuance hierbij is dat Asimov intelligenties  of beschavingen  beschouwt die expansief  (4)  zijn , en elektromagnetische straling (radiogolven) gebruiken voor communicatie.  Zulk een beschaving zal in enkele honderden jaren tijd een felle "elektromagnetische ster"  (2)  worden, en niet aan de aandacht van onze radiotelescopen ontsnappen.    Andere soorten instelligent leven / beschavingen ontsnappen daardoor misschien aan onze aandacht.

----------------------------

(1) event horizon: vergelijk het met de "gewone" horizon, de scheidingslijn tussen aarde en hemel.  Je kan kijken tot net aan de horizon, maar niet wat er achter ligt.  De horizon verhindert je echter niet de ganse lucht/hemel te zien.  De event horizon is de scheidingslijn tussen verleden en toekomst.  Wij kunnen het verleden zien (zoals archeologen...) maar niet de toekomst.  De event-horizon verschuift naar het verleden naarmate we verder kijken.  Bvb.  als we naar een ster kijken op 10 lichtjaar afstand, dat ligt daar de event-horizon 10 jaar in het verleden.  We kunnen dus van een groot deel van het heelal het lokale "heden" zien, en ook de lokale geschiedenis, in de mate dat lokale gebeurtenissen uit het verleden zichtbaar blijven. 

(2) elektromagnetische ster: een planeet van waaruit voldoende radiogolven verzonden worden is een heldere stip aan de hemel, gezien met "radio-ontvanger-ogen".  De Aarde zelf is dus ook een elektromagnetische ster.  Maar we zien er geen enkele andere...

(3) a priori: iets zeggen over de kans dat iets gebeurt zonder dat (voor dat) je een experiment kan doen.

(4) expansief: die hun eigen planeet, en nadien ook andere planeten bevolken.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Ingenieur Bart Dierickx

elektronica beeldopnemers cryogenica metafysische vragen lucht- en ruimtevaart en de meest onmogelijke zaken

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen