Waarom zie ik de dingen om me heen kleiner als ze verderaf zijn dan wanneer ze dichtbij zijn?

Maes, 6 jaar
3 september 2008

Als je een voorwerp (bijvoorbeeld een huis) in de verte ziet, dan lijkt dit zeer klein, terwijl als je er vlak voor staat, dit voorwerp zeer groot lijkt. Idem voor een vliegtuig in de lucht enz. Hoe komt dit eigenlijk? Waarom lijken dingen kleiner als je ze van op een afstand bekijkt i.p.v. dichtbij?

Antwoord

Beste Pieter,

Dat komt omdat die voorwerpen dan in verhouding een kleiner deel van je zicht in beslag nemen.

Als je dicht bij een huis staat, is je hele zicht hiermee ingenomen en zie je in je ooghoeken niets anders meer. Als het huis verder staat zal het een kleiner deel van je zicht in beslag nemen en zul je ook dingen zien die naast het huis staan. Stel dat je een tekening maakt van een huis, en je vult je hele blad met dat huis, dan lijkt dat huis dichter te staan. Als je een klein huisje tekent op dat grote witte blad lijkt dat verder weg te staan. De voorwerpen die je rond het huis tekent zullen je doen bepalen of het ook werkelijk een groot of een klein huis is. Als je er bijvoorbeeld een mannetje bij tekent dat tot het dak van het huis komt, heb je de indruk dat het een klein huis is (of dat het om een reus gaat).

Hoe groot je iets ziet hangt dus af van de afstand tussen jou en het voorwerp en de grootte van het voorwerp zelf.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen