Wat is een laser? En hoe werkt het?

Rowald, 15 jaar
27 augustus 2008

Sommige lasers (bv.: op fuiven) kunnen tot aan de wolken schijnen. Wat maakt lasers zo krachtig om dat te doen?

Antwoord

Het antwoord zit hem niet zozeer in het vermogen van de laser maar in een andere eigenschap die men coherentie noemt.
Het komt erop neer dat alle fotonen in een laserbundel identiek zijn aan elkaar (golflengte, fase, ...) waardoor een lichtbundel uit een laser veel minder sterk uitwaaiert dan licht uit een niet coherente bron (quasi alle andere bronnen zoals lampen, LEDs, ...). Het lichtvermogen van de laser blijft dan ook op grotere afstand geconcentreerd in een klein oppervlak zodat lokaal het licht veel intenser is.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr.ir. Joff Derluyn

Electronica, vermogenselectronica, optoelectronica in het InAlGaN materiaal systeem

IMEC
Kapeldreef 75 3001 Leuven
http://www.imec-int.com

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw