Windmolens en zonnepanelen hebben nooit een rendement van 100%. Kan men het rendementsverlies, wat vooral warmte is, niet gebruiken of opslaan?

Paul, 50 jaar
21 augustus 2008

We doen tegenwoordig grote inspanningen om energie te halen uit alternatieve bronnen.
Nochtans blijven we voor de verwarming van onze gebouwen fossiele brandstoffen gebruiken.
Vermits zonnepanelen en windmolens geen 100% rendement hebben wil dit zeggen dat het verschil verloren gaat in straling en warmte.
Waarom die warmte niet gebruiken?
Stel: je drijft een compressor aan met een windmolen. Veel energie gaat verloren in warmte. Gebruik de warmte voor de verwarming van een gebouw en gebruik de perslucht voor de aandrijving van een aggregaat.
Of nog, drijf met de gasolie van uw verwarming een aggregaat aan. Het verbranden van de stookolie geeft de warmte voor de verwarming van het gebouw; en de elektriciteit krijg je er bovenop.

Antwoord

Mooi idee, maar jammer genoeg ben je iets te laat. Binnenkort komen de eerste verwarmingsketels die van dit idee gebruik maken op de markt.

Een 'motor' is een ding dat warmte omzet in nuttige mechanische of elektrische energie. Daarbij zal het steeds restwarmte moeten afgeven aan de omgeving (ook in het meest ideale geval). Klassieke elektriciteitcentrales produceren elektrische energie en de restwarmte is een bijproduct dat maar in beperkte mate nuttig kan gebruikt worden. Gevolg: veel warmte gaat verloren naar de omgeving (bijvoorbeeld via de koeltorens).

Maar je kan, zoals je voorstelt, ook de rollen omkeren. Laat de motor draaien om warmte te produceren en beschouw de geproduceerde elektrische energie als bijproduct. Een verwarmingsinstallatie wordt zo een micro-elektriciteitscentrale. Meteen is er geen verlies meer. Dit lukt uiteraard enkel maar zolang je die geproduceerde elektrische energie aan het net kwijtgeraakt als je die zelf niet nodig hebt.

Merk op dat het idee op zich al langer toegepast wordt in grote bedrijven of in de landbouw (serrekweek) waar veel warmte nodig is.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen