De Sahara was vroeger een oerbos, waarom planten we dit niet weer vol bomen?

kees, 54 jaar
8 september 2022

Waarom planten we de Sahara niet vol bomen? Nu is het een steeds verder oprukkende bedreiging. In de Negev kan het ook.

Antwoord

Beste Kees

Aan het einde van de laatste ijstijd en tijdens het vroege Holoceen, zeg tussen zo’n 15.000 en 5.000 jaar geleden, was de Sahara nat en groen. Dit was de zogenaamde African humid period. Er heerste toen een ander atmosferisch circulatiesysteem, waarbij er in Noord-Afrika voldoende vocht van de oceaan werd aangevoerd om vegetatie mogelijk te maken. Halverwege het Holoceen veranderde dit systeem en werd de Sahara (weer) een woestijn.

Uiteraard kan men proberen om lokaal bomen te planten in de Sahara, maar zonder voldoende natuurlijke wateraanvoer is dat een zinloos ondernemen. Men kan, zoals in kleine delen van de Negev Woestijn in Israël gebeurt, grondwater oppompen en irrigatie van landbouwgrond mogelijk maken. Het probleem daarmee is dat het gebruik van grondwater voor irrigatie in droge woestijnen niet duurzaam is: de bodem zal namelijk door de hoge verdamping vrij snel verzilten en uiteindelijk onvruchtbaar worden. Het aanplanten van gewassen die veel water nodig hebben in extreem droge gebieden is dus geen goed idee.

Het enorme grondwaterreservoir in Noord-Afrika, het zogenaamde Nubische aquifer systeem, bestaat grotendeels uit ‘fossiel’ water dat tijdens de Afrikaanse natte periode in de ondergrond is gesijpeld. Deze reservoirs worden sinds de verdroging van de Sahara zo’n 5.000 jaar geleden nog nauwelijks aangevuld. Het gebruik van dit grondwater, zoals bij het Great Man-made River project in Libië, houdt men best binnen de perken, zodat er nog lang gebruik gemaakt van kan worden. Voor grootschalige bosaanplant is daar dus zeker geen plaats. Er zijn genoeg andere gebieden in gematigde klimaatzones waar dat wel zinvol is.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Robert Speijer

Geologie - Paleontologie - Paleoklimatologie. Geologie studeer je in Leuven!

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw