Zijn de spieren die je hoofd doen knikken en nee schudden antagonistische spieren?

charlotte, 15 jaar
23 juni 2022

Antwoord

Antagonisme (tegenwerking) en synergisme (tegenwerking) zijn begrippen die gaan volgens een enkele as. Ja en nee knikken zijn dus geen tegengestelde bewegingen

Kijken naar boven is het tegengestelde van kijken naar beneden, Idem voor neen knikken (links versus rechts). 

De drie assen zijn:

- craniocaudaal (as verticaal bij staande persoon): rotatie of neen knikken 

- laterolateraal (as van links naar rechts): ja knikken (anteroflexie en retroflexie) 

- dorsoventraal (as van voor naar achter, staande persoon): lateroflexie (hoofd naar links en naar rechts neigen)

Bij ja knikken hebben we 1° een stel spieren die het hoofd en de halswervelzuil langs voor verbinden (om naar beneden kijken) en 2° een stel spieren aan de achterzijde om naar beneden te kijken. De tweede groep zijn de antagonisten van de eerste groep.

Bij lateroflexie hebben we spieren rechts in de hals om het hoofd naar rechts te buigen. Dat zijn de antagonisten van de spieren aan de linkerzijde. 

Bij rotatie (nee knikken) zijn er een hele reeks spieren waarvan de M. sternocleidomastoideus er een van is. Daarmee kan je het hoofd roteren naar de andere kant. De linker is de antagonist van de rechter. Er zijn er nog een heel pak meer spieren.

Het wordt nog een stuk lastiger: 

De nekspieren zijn in staat om elkaar te helpen volgens een as (synergisme) en tegelijk elkaar tegen te werken (antagonisme) volgens een andere as. Op die manier kunnen we rondom ons heen kijken en de blikrichting toch horizontaal houden. Dit is een van de meest gecompliceerde principes die ik mijn studenten kinesitherapie probeer uit te leggen in de cursus van de anatomie van het bewegingsstelsel. 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw