Waarom heeft de maan geen magnetisch veld?

Frans, 80 jaar
29 mei 2022

Antwoord

Men kan de vraag ook omkeren: waarom heeft de Aarde er een terwijl de Maan er geen heeft?  Er zijn niet zoiets als fundamentele rechten van een hemellichaam om al dan niet een magneetveld te hebben.

Het meer fysische antwoord op uw vraag heeft wellicht te maken met het feit dat de Maan vrij klein is.  Dat het aardse magneetveld nog actief is, heeft wellicht te maken met het feit dat de aardkern nog gedeeltelijk vloeibaar is.  Zo kunnen ladingen in beweging magneetvelden opwekken en onderhouden.  Bij de Maan is die fase voorbij.  Inderdaad, de hoeveelheid interne warmte is evenredig met het volume (derde macht van de afmeting) en de mate van verlies van energie met het oppervlak (tweede macht), zodat grotere lichamen langer kunnen hun warmte binnen houden.  Het is nu allemaal vrij star in de Maan.

De Maan is dus haar tijd voorbij om een magneetveld op te wekken.  Maar wat met het fossiele magneetveld dat sinds de oorsprong is opgebouwd?  Dat lijkt het best te overleven in ijzer (ferromagnetisme), maar daar is de Maan ook geen kampioen in, vermits de ijzerkern er relatief kleiner is dan bij ons.

Reacties op dit antwoord

  • 01/06/2022 - Frans (vraagsteller)

    dank voor uw antwoord. Wat betreft geen vloeibare kern,betekent dat ook dat er geen werkende vulkanen meer zijn?

  • 04/06/2022 - Christoffel (wetenschapper)

    Er zijn inderdaad geen werkende vulkanen op de Maan. Bemerk evenwel dat de vulkanen op Aarde niet verbonden zijn met de vloeibare aardkern, maar eerder met de vloeibare mantel dichter bij het oppervlak.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw