Hoe vinden vogels de nestkastjes die we in onze tuinen hangen?

Eline, 26 jaar
13 mei 2022

Antwoord

Vogels hebben goed ontwikkelde hersenen. Ze hebben dan ook een goed geheugen. Zo kunnen trekvogels zoals de zwaluw, wanneer ze na onze winter terugkeren vanuit Afrika, hun nestplaats van vorig jaar feilloos terugvinden.

Ze hebben ook een zeer goed ruimtelijk inzicht. Standvogels zoals de koolmees kennen hun omgeving waar ze voedsel zoeken dan ook zeer goed. Ze zullen opportuniteiten om te nestelen dus onthouden maar ook snel nieuwe opportuniteiten ontdekken (bvb. wanneer men een nieuw nestkastje ophangt). Instinctmatig vinden ze de goede nestgelegenheden waarbij vooral wordt gelet op de hoogte van de grond (niet te hoog want dan vallen de jongen als ze uitvliegen te pletter, maar ook niet te laag want dan kunnen predatoren gemakkelijker binnen), en op de grootte van de opening (niet te groot ook weer vanwege de predatoren, bvb. ekster of kraai).

Soms maken ze meerdere nesten klaar, waarna er eentje wordt uitgekozen. Maar als dat om een of andere reden uitvalt, kunnen ze snel “switchen” naar een volgend nestje.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen